GRÆSPLÆNE OG MAGELIGHED (DOVENSKAB) og robot plæneklipper

Vore græsrobot i sin ladestation. Rundt om den, og langs stensætni ngen skal kanterne stadig håndklippes.

Vores græsrobot i sin ladestation. Rundt om den, og langs stensætningen skal kanterne håndklippes.  Læs et tip til et gøre kantklipningen nem omkring ladestationen nederst på siden.

Jeg er blevet arbejdsgiver – til en robot!      (Husqvarna robotplæneklipper)

Vores plænerobot Husqvarna AM105 er delvist sponsoreret af   “FredensborgSkov&Have” , Kongevejen 86, 3480 Fredensborg.    

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at græsplænen har føltes som en belastning i de seneste år. Jeg elsker en velplejet plæne – den er prikken over “i-et” i vores have. Den er det samlende element, men kun når den er velplejet. I modsat fald distraherer den.

I normalt dansk sommervejr skal den slås 2 gange om ugen. Det kan det knibe med, ikke mindst for en aktiv pensionist. Enten passer det ikke med tiden, eller også er vejret en undskyldning. Bagefter er der al græsaffaldet. Det står og stinker i en plastiksæk – eller 2 – indtil man kommer af sted til genbrugspladsen.

Sidste efterår blev beslutningen truffet. Vi skulle have en robot. Sådan en så vi første gang i en svensk have for måske 20 år siden. Det var en Husqvarna. Vi spurgte os lidt for, og efter nogle råd faldt valget også på Husqvarna.

Styrekablet blev lagt ned i kanten af plænen med en maskine.

Styrekablet blev lagt ned i kanten af plænen med en maskine, som lavede en “slids” i plænen. Græsset holder kablet på plads, og vokser henover kablet.

Græsplænen hos os består mest af kurver og smalle passager.

Græsplænen hos os består mest af kurver og smalle passager. Sporet midt gennem plænen viser hvor styrekablet til og fra opladeren er lagt ned. Langs dette finder robotten selv til bage til ladestationen, og ud igen hvor den sluttede klipningen. De brune pletter i plænen skyldes brugen af mosfjerner

Nu er vores græsplæne nok ikke den nemmeste i verden, fordi den bugter sig ud og ind mellem bedene. Det stiller krav til både installation og maskine. På anbefaling spurgte vi os for hos FredensborgSkov&Have, Kongevejen 60 i Fredensborg. En venlig medarbejder kom  forbi og konstaterede, at det ville være muligt at bruge Husqvarna’s model AM105, som er velegnet til små haver. Han mente også den lige kunne klare at køre ind i nogle smalle gennemgange.

På vanskelig tilgængelige steder blev styrekablet trykket hårdt ned i plænen og fastholdt med pløkker.

På vanskelig tilgængelige steder blev styrekablet trykket hårdt ned i plænen og fastholdt med pløkker. Her drejer det sig om, at kablet ligger helt tæt mod plænen, så det ikke klippes over. Med tiden vokser græsset hen over kablet.

Nu skulle det så være. I april i år (2016) blev robotten leveret og styrekablerne lagt ned i græsplænen. Vi valgte at få arbejdet udført. På de “nemme strækninger” blev kablet lagt ned i plænen med en maskine. På mere vanskelige steder blev arbejdet udført i hånden. Opladeren fik en plads, hvortil robotten nemt kan komme ud og ind, og hvor vi havde nem adgang til strøm. Der var stadig meget tilbage af formiddagen, da robotten begyndte at klippe den langhårede plæne efter sit eget uberegnelige system.

Da vores yngste barnebarn (4,5 år) hørte vi skulle have en robot, døbte han den omgående “BB8” (den lille runde robot i den nye Starwars film). Så herefter hedder den “BB8”.

"BB8" på arbejde langs et af vore stenbede i dag den 12.6.2016.

“BB8” på arbejde langs et af vore stenbede i dag den 12.6.2016.

Fakta:                                                                                                                                           *Arbejder hos os hver dag fra kl. 9-15 .  Lader op ca. 3 gange á 50 min. i løbet af arbejdsperioden. Vi har valgt et klippehøjde på 2,5 cm.  Klippetidspunkter og dage kan styres fra robottens computer.                                                                                     *Strømforbruget angives til 5 kWh pr. måned. Vi har faktisk ikke bemærket nogen ændring i vores månedlige aflæsning.                                                                                                 *Arbejder i al slags vejr. Efter mange nedfaldne blade på plænen, kan det være nødvendigt at rense hjulene. (Det er nu især vores hunds efterladenskaber som skal fjernes). Når det blæser kraftigt, skal grene naturligvis også fjernes fra plænen.                                               *Det har nogle steder været nødvendigt at justere styrekablet, for at få klippet mest muligt græs ved kanterne. Hos os, hvor der er større lodrette sten som kant ved plænen, kan der ikke alle vegne klippes helt ud. Det må stadig gøres med kantklipperen hver 2.-3. uge.         *Vi glæder os dagligt over, at vi ikke slæber græs med ind i huset. Selv om vi tidligere brugte græsfang, var der altid noget afskåret græs på plænen. Med “BB8” klippes græsset så fint, at hverken vi eller vores hund har græs under poterne.

Efterhånden som sommeren skrider frem, vil jeg fortælle lidt mere om de indhøstede erfaringer med vores nye “medarbejder” – så følg med!

PS Inden installationen fik plænen OSMO plænegødning med mosfjerner. Når det engang bliver rigtig regnvejr, bliver den igen gødet med OSMO almindelig plænegødning.

OPDATERING den 27.6.2016, Mosdræberen jeg anvendte i april har givet mange grimme brune “huller”, som plænen meget langsomt dækker. Endelig fik vi lidt regn i sidste uge. Så blev plænen gødet med OSMO-plænegødning. Efter regnen blev det igen meget varmt. Plænen er begyndt at reagere, de grimme brune “huller” bliver mindre. “BB8” kører trøstigt sine ture, og plænen er ved at ændre sig til det tætte mørkegrønne græs som vi ønsker. Vi har besluttet ikke at vande plænen, så den får kun hjælp når det regner. Det har udsat projekt smuk plæne lidt, men vi kan se det kommer langsomt.

Vi nyder at plænen er flot og tæt, og det endda i en periode, hvor den havde været vanskelig at slå, grundet de hyppige byger.

Vi nyder at plænen er flot og tæt, og det endda i en periode, hvor den havde været vanskelig at slå, grundet de hyppige byger. Kig på billedet højere oppe, det er fra april, da “BB8” startede op.

 

Velklippet og frisk grøn er græsplænen som vi ønsker det. Den giver ro til øjet, og er havens samlende element. Og det helt uden arbejde!

Velklippet og frisk grøn er græsplænen som vi ønsker det. Den giver ro til øjet, og er havens samlende element. Og det helt uden arbejde! Foto 15.7.2016.

OPDATERING den 15.7.2016, nu kom den ventede regn. Naturligvis i rigelige mængder! Faktisk har vi fået så meget regn, at “BB8” nærmest har “soppet rundt”. Det har ikke generet den det mindste, og nu må det siges, der er blevet noget at lave. OSMO’s plænegødning jeg anvendte i sidste måned, og regnen, har fået græsset til at “eksplodere”. Plænen er blevet frisk grøn og tæt. Det er forbavsende at det våde græs er klippet så pænt!

Jeg har 2 gange renset hjul og kabinet for sammenpresset vådt græs. Det tog, med en gammel opvaskebørste, kun ganske få minutter.                                       Jeg har før nævnt, at vi slet ikke “slæber” græsaffald med ind. Det er stadig rigtigt, og en dejlig fordel. Det er naturligvis fordi græsset konstant klippes helt tæt.                                                                                                                       Der ser ud til at være en yderligere fordel. VI HAR INGEN UKRUDT I PLÆNEN. Ukrudtet får ingen chance, når klipperen hele tiden “kommer forbi”. Der er en meget lille forkrøblet mælkebøtte, som jeg holder øje med. Den får toppen kappet af hver dag. Al andet ukrudt, som vi ellers har haft lidt af, er væk!

OPDATERING den 6.8.2016, så skete det uventede. Hørsholm havde strømsvigt en  nat, og næste morgen kørte BB8 ikke. Jeg kontaktede leverandøren, som talte om en ødelagt printplade, formentlig noget med den måde strømmen kom tilbage. Noget som ikke sker, men altså alligevel skete. BB8 måtte på værksted. En ny printplade (leveret af Husquarna under garantien) blev sat i opladeren, og firmaet kom og reinstallerede BB8.  Efter 11 dage, med både varme og righoldig regn, var plænen  nærmest gået grassat! Vi havde vores tvivl, kunne robotten klare den MEGET lange græsplæne. Det tog 2-3 dage, så var det, som fra start lignede noget mistrøstigt og umuligt, igen en flot tæt slået plæne. Bedøm selv på de næste 2 billeder!

Plænen blev ikke slået i 12 dage efter strømsvigt.

Plænen blev ikke slået i 11 dage efter et strømsvigt. Den 3..8.2016 var “ferien” slut. Med ny printplade kørte BB8 igen. Klippehøjden blev sat op til 5 cm, det højeste den kan stilles. Sporene hvor der er klippet græs ses tydeligt. Det afklippede græs bliver findelt, når BB8 kommer tilbage samme sted.

klippet næsten ned igen, efter mangl. klipning i 12 dage.

3 dage senere er plænen klippet tæt igen. Klippehøjden er sænket til 4 cm, og over de næste dage sættes den gradvist ned til 2,5 cm. Klippesporene ses stadig lidt, fordi plænen endnu ikke er klippet så tæt. Alligevel er alt det afklippede lange græs i mellemtiden blevet så findelt, at vi ikke har græs med undere forsålerne! Vi er virkelig forbløffede over resultatet.

OPDATERING DEN 5.10.2016.  Vi var bortrejst nogle uger fra slut i august – tænk, at komme hjem til en nyslået græsplæne! Siden strømafbrydelsen i sommer har BB8 været stillet til 2 cm klippehøjde. Her fra 1. oktober er højden reguleret tilbage til 3 cm. Det er vigtigt at græsset går vinteren i møde med styrke, og hverken er for lavt eller højt, for at undgå misvækst og sneskimmel.                                                                                                                             Erfaringer efter en sæson med en “PLÆNEROBOT” :                                                 ♦  Styrekablet skal ligge så tæt ved kanten som muligt. Herved undgås hyppig kantklipning.

♦    Efter regn og med langt græs er det vigtigt at rense robottens hjul og området omkring knivene.

♦   Nu falder løvet fra træerne, det betyder hyppigere rensning af robotten.

Efter et par ugers ferie kommer man hjem til en velplejet græsplæne - ja, altså når man har en Husquarna græsrobot! (medio sept. 2016)

Efter et par ugers ferie kommer man hjem til en velplejet græsplæne – ja, altså når man har en Husquarna græsrobot! (medio sept. 2016)

Elkabel og kantafgrænsningsledninger er tilsluttet ladestationens bagkant. For nemmere at klippe det græs som vokser op omkring ladestationen, har jeg lagt en række sten, som ladestationens bagkant ligger henover. Ledningerne kan føres gennem et elrør, så kan der håndklippes uden fare for at beskadige dem.

Elkabel og kantafgrænsningsledninger er tilsluttet ladestationens bagkant. For nemmere at klippe det græs som vokser op omkring ladestationen, har jeg lagt en række sten, som ladestationens bagkant ligger henover. Ledningerne kan føres gennem et elrør, så kan der håndklippes uden fare for at beskadige dem. Elrøret kommer til foråret! Ladestationen står ude hele året.

Den 30.11.2016 er BB8 for længst kommet på vinterferie Plænen fremstår meget flot. Det kan ikke se direkte på billedet, men tro mig, der er SLET INGEN MOS. Plænen er gødet som normalt, et par gange i løbet af sommeren, men den daglige afslåning af ganske korte dele græsstrå, har både gødet, men også giver luft til græsrødderne, fordi græsset aldrig er blevet langt og "skyggende".

Den 30.11.2016 er BB8 for længst kommet på vinterferie Plænen fremstår meget flot. Det kan ikke ses direkte på billedet, men tro mig, der er SLET INGEN MOS. Plænen er gødet som normalt med OSMO, et par gange i løbet af sommeren, men den daglige afslåning af ganske korte dele græsstrå, har både gødet, men også giver luft til græsrødderne, fordi græsset aldrig er blevet lang og “skyggende”. Det hæmmer mosvæksten.

 

   Det var hermed sæson 1 med BB8 – vores robot plæneklipper. Set i bagklogskabens lys, skulle vi have haft sådan en “medhjælp” meget før. Men i stedet for at ærgre os, ser vi allerede frem til en ny havesæson uden græsslåning i regn eller bagende sol, til at se ud af vinduet hver morgen på en flot og velplejet græsplæne.

Læs også: ROBOT PLÆNEKLIPPER, SÆSON 2

Læs også: ROBOT PLÆNEKLIPPER, SÆSON 3

Vores plænerobot Husqvarna AM105 er delvist sponsoreret af   “FredensborgSkov&Have” , 4848 0518, Kongevejen 86, 3480 Fredensborg.      

Om rhodospecialisten

Siden 1975 passioneret samler af Rhododendron, Azalea og surbundsplanter iøvrigt. Har op mod 450 Rhododendron i haven, heraf mange vildarter. Desuden en stor samling alpine planter i havens stenbede og trug. Konsulent og disponent på planteskoler, heraf de sidste 20 år på en af Danmarks største planteskoler, Aldershvile Planteskole i Bagsværd. Fotograf med et digitalt billedarkiv på mere end 30.000 planter. Leverandør af billeder til fagblade, annoncer og andre medier. Forfatter til flere omfattende bøger om Rhododendron og andre surbundsplanter, en håndbog, artikler for GAU, Haven m.m., samt forfatter og fotograf til planteskolernes fagblad om Rhododendron. Havedesigner siden 1980. Foredragsholder siden 1990. Medlem af 'HAVEN'S rådgivningspanel. Rådgiver privat om beskæring og sygdomme og udarbejder haveplaner.
Dette indlæg blev udgivet i AKTUELT NYT, Artikler, Gødskning, Gode råd, Græsplænen, Robot plæneklipper og tagget , . Bogmærk permalinket.

7 svar til GRÆSPLÆNE OG MAGELIGHED (DOVENSKAB) og robot plæneklipper

 1. Helle Lindemann siger:

  Du skriver at kraftig beskæring skal ske i det tidlige forår. Hvad hvis det efterfølgende giver frost ?

 2. Hej Helle!. Jeg mener ikke jeg anbefaler kraftig beskæring i det tidlige forår af græsplænen! Det er imidlertid den artikel dit spørgsmål er hæftet ved! Er det Rhododendron som skal beskæres kraftigt, er det tidlige forår – altså marts – det rigtige tidspunkt. Frost på beskæringstidspunktet, eller efterfølgende har ingen betydning.

 3. Anne Limschou siger:

  Hej Niels

  Har lige fået en robat magen til din. Helt fantastisk. Men min plæne er meget bulet og lidt vissen nogle steder. Har du et godt råd til at få en flot plæne!

  Kh Anne Limschou

 4. Kære Anne Limschou Undskyld det sene svar, men jeg har været på ferie. Vores plæne er også meget bulet (45 år gammel, og ikke tromlet i mange år). Hvorfor din er vissen nogle steder, kan jeg ikke svare på, men normalt er det et spørgsmål om at gøde nok, og vande de visnesteder. Måske har du meget mos, som har kvalt plænen. Hvis du anvender gødningsprodukter fra OSMO, har de en gødning, som er tilført en mosdræber. Den virker rigtig godt. Anvendes i marts/april. I løbet af sæsonen gødes 1-3 gange med den almindelige plænegødning fra OSMO. Vi vander ikke vores plæne, så gødningen udbredes når der er regn i sigte. Produkterne fra OSMO er på basis af tang/Havalger. De svider ikke plænen, dog kan den med mosdræber dog lave brune pletter, som senere kommer sig. På min blog kan du se hvordan den gamle plæne er blevet flot – og det med minimalt arbejde. Problemet med at gøde meget, og slå plænen med håndkraft, er jo overstået. Med en robot kan du gøde mere, uden at du skal slå græs hver dag, og nyde resultatet af robottens anstrengelser. Vi har været væk nogle uger, og er kommet hjem til en smuk grøn nyslået plæne, som vlot skal have rettet kanterne af. Vi har loidrette granitsten i mange kanter, det gør det svært for robotten at slå græsset helt ud. Jeg går ud fra du har læst indlægget på min blog, og af det s tekst kan se, at vi er glade for den nye moderne løsning. Med venlig hilsen Niels > Den 29/08/2016 kl. 18.34 skrev AT HAVE EN HAVE : > >

 5. Søren Søgaard siger:

  Hej

  Jeg skal have en robotplæneklipper til foråret. Min tanke går på mos, og det er en af grundene til at jeg hopper over på en robotplæneklipper (blandt mange grunde!). I foråret er det så nok at give gødning og mosfjerner? Jeg plejer jo at køre en maskine igennem og fjerne mos, men det er bl.a. det arbejde jeg synes jeg gerne vil springe over ;-)

  mvh/Søren

 6. Hej Søren! Afhængig af hvor meget mos du har i plænen. Er det “almindeligt meget mos” kan det klares med mosfjerner, er det et mostæppe, må du køre den igennem med en maskine. Umiddelbart vil jeg mene at “OSMO verticazator” kan klare problemet. Brug den slut i marts. Er det et tykt mostæppe, er det næppe vejen. Skyggede steder på plænen er jo hjemsøgt af mos, så måske skal du sørge for at “lysne” haven mest muligt (Klip en gren m.m.). Vores plæne har meget lys. Det ser du jo på billederne. Alligevel havde den tidligere fra august hvert år meget mos, især i kanterne, men også i større områder. Siden vi gik over til robotten, og har gødet plænen, som jeg beskriver det, har vi SLET ikke mos. Jeg er ikke i tvivl om, at kombinationen med at sørge for en særdeles velgødet plæne, og den daglige slåning med robotten, er årsagen til vores igen meget flotte plæne. Jeg kan tilføje, at jeg i år har fjernet 1 genstridig mælkebøtte, som har overlevet at få toppen klippet hver dag. 1 stk. ukrudt i en hel plæne på en hel sommer! Vær opmærksom på, at styrekablet kommer så langt ud, at der klippes helt ud “over kanten”. Det er svært hos os, da vi har så mange højbede, hvor robotten støder mod kantstenene. Det betyder, at jeg regelmæssigt må klippe kanter alle de steder, hvor robotten ikke kan “nå ud”. God fornøjelse!

 7. Søren Søgaard siger:

  Tak for svar. Jeg tror jeg næste år vil prøve med mosfjerner + robot + gødning + eftersåning som sædvanlig og så ser jeg om det ikke det ikke er nok.

  Der er skygge og det er ikke til at komme ud over, men nu ser jeg lige om det her ikke er løsningen ;-)

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s